บทความล่าสุด

ดูบทความทั้งหมด

* หน่วยนับจำนวนกระดาษ "รีม" (Ream): 1 รีม = 500 แผ่น

(แต่โดยสมัยก่อน หรืออาจจะมีบางประเทศในปัจจุบัน ให้ 1 รีม จุ 480 แผ่น)

* หน่วยวัดความหนา หรือน้ำหนักของกระดาษเป็นกรัม ต่อ หนึ่งตารางหน่วย

(Grams, GSM) : กระดาษ 80 แกรม = พื้นที่กระดาษ 1 ตารางเมตร หนัก 80 กรัม

* หน่วยนับจำนวนกระดาษ "รีม" (Ream): 1 รีม = 500 แผ่น

(แต่โดยสมัยก่อน หรืออาจจะมีบางประเทศในปัจจุบัน ให้ 1 รีม จุ 480 แผ่น)

K.T.S STATIONERY จำหน่ายปลีก-ส่ง อุปกรณ์เครื่องเขียน

kts เคทีเอส ศูนย์เครื่องเขียน K.T.S กิ่งทอง กิ่งทองสเตชันเนอรี่ Kingthong www.kts.in.th kts.in.th #KTS

Engine by shopup.com